วันอีสเตอร์

posted on 21 Apr 2011 20:18 by yoyocoffee
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
วันอีสเตอร์ คือวันระลึกถึงวันเป็นขึ้นมา จากความตาย ขององค์พระเยซูคริสต์ ซึ่ง ตรงกับวันอาทิตย์ คำว่า "อีสเตอร์" ที่นำ มาใช้สำหรับการฉลองนั้นมาจากคำว่า "EOSTRE" ซึ่งเป็นชื่อของเทพเจ้าแห่งฤดู ใบไม้ผลิตของพวกทูโทนิคเป็นเทพเจ้าแห่ง การฟื้นคืนชีพ เพราะก่อนถึงฤดูนี้ ต้นไม้ ใบหญ้า ดอกร่วงหล่นเหลือแต่ซาก พอถึง ฤดูใบไม้ผลิมันจะกลับผลิดอกออกใบมีชีวิต ชีวาอีกครั้งหนึ่ง ฉะนั้นฤดูใบไม้ผลิ จึงถูก นำมาเปรียบกับการเป็นขึ้นมาจากความ ตายของพระเยซูด้วย จึงเรียกวันนี้ว่า "อีสเตอร์" __สมัยก่อน คริสตจักรต่างๆจัดฉลองวันอีสเตอร์ในวันอาทิตย์ที่ ไม่ตรงกันจนถึงปี ค.ศ.325 สภาไนเซียหรือสภาผู้นำคริสตจักร ทั่วโลกได้ประชุม และมีมติให้กำหนดแน่นอนให้คริสตจักรทั่วโลก ฉลองเทศกาลอีสเตอร์ให้ตรงกัน _โดยกำหนดวันอีสเตอร์คำนวน ตามระบบจันทรคติทั้งนี้เนื่องจากต้องการให้การฉลองวันที่พระเยซู ูเป็นขึ้นมาจากความตาย ตรงกับเหตุการณ์ในครั้งแรกจริงๆ _ การฉลองวันอีสเตอร์ __โดยทั่วไปจะเริ่มตั้งแต่เช้ามืดของวัน อาทิตย์ คริสตชนจะไปรวมตัวกันที่โบสถ์ หรือที่สุสาน หรือในทุ่ง กว้าง หรือตามป่าเขา _ร้องเพลงนมัสการพระเจ้าตั้งแต่ยังมืดอยู่ พอดวงอาทิตย์ค่อยๆ โผล่ขึ้นจากขอบฟ้าเสียงเพลง"เป็นขึ้นแล้ว" ก็จะดังกระหึ่มขึ้นเขาจะร้องเพลง อธิษฐานโมทนาพระคุณพระเจ้า และสรรเสริญพระองค์ที่ทรงเป็นพระเจ้าผู้ยิ่งใหญ่ได้มีชัยชนะเหนือ ความตาย และทรงพระชนม์อยู่เป็นนิตย์ หลังจากนั้นก็ บรรยาย ถึงการเป็นขึ้นมาจากความตายของพระเยซูคริสต์หนุนใจให้คริสต ชนดำเนินชีวิตอย่างมีชัย เหนือความบาป และความตายยืนหยัด อยู่ในความเชื่อศรัทธาที่มีต่อองค์พระผู้เป็นเจ้า จากนั้นส่วนใหญ่ ก็จะรับประทานอาหารเช้าร่วมกัน เสร็จแล้วบางแห่งก็จะมีการเล่น เกมส์สนุกๆ หลายแห่งนิยมเอาไข่มาระบายสีต่างๆ ให้ดูสวยงาม และนำไปซ่อนให้เด็กๆ หรือหนุ่มสาวค้นหาอย่างสนุกสนาน คนโบ ราณในประเทศตะวันตกเชื่อกันว่าไข่เป็นสัญลักษณ์ของชีวิตเพราะ กำลังจะมีชีวิตใหม่เกิดขึ้น จึงได้มีการใช้ไข่เป็นสัญลักษณ์ของวัน อีสเตอร์ด้วยดอกไม้ที่เป็นสัญลักษณ์ของวันอีสเตอร์ คือดอกลิลี่ หรือดอกพลับพลึงขาวบริสุทธิ์ คริสเตียนถือว่า วันที่พระเยซูคริสต์ทรงเป็นขึ้นมาจากความ ตาย เป็นวันที่สำคัญที่สุด เป็นหัวใจของข่าวประเสริฐ _เพราะถ้า ไม่มีวันอีสเตอร์ วันคริสตมาสหรือวันศุกร์ประเสริฐ _ก็ไม่มีความ หมาย เพราะถ้าพระเยซูเสด็จมาเกิด_ และสิ้นพระชนม์โดยไม่ได้ เป็นขึ้นมาใหม่ พระองค์ก็จะเป็นพระเจ้าที่ตายแล้ว__ ไม่สามารถ ช่วยเราได้ แต่เมื่อพระองค์ได้ชัยชนะเหนือความตาย _บรรดาผู้ เชื่อจึงมีความหวังที่แน่นอน ที่จะเป็นขึ้นจากความตาย _มีชีวิต นิรันดร์ในสวรรค์สถานกับพระเจ้า ได้มีความมั่นใจในชีวิตนิรันดร์ หลังความตาย สิ่งนี้ได้ถูกบันทึกไว้ในพระคัมภีร์ว่า __หลังจาก พระเยซูคริสต์เป็นขึ้นมาจากความตาย _พระองค์ได้ไปปรากฏใน ที่ต่างๆ หลายแห่ง ท่ามกลางสาวก _และได้อยู่กับสาวกเป็นเวลา 40 วัน จึงได้เสด็จสู่สวรรค์ท่ามกลางพยานถึง 500 คน เมื่อพระ องค์ตรัสสั่งสาวกให้ไปประกาศข่าวประเสริฐ _จนถึงสุดปลายแผ่น ดินโลก (มัทธิว 28:18-20) และพระองค์ทรงสัญญาว่าจะอยู่กับ พวกเขาจนกว่าจะสิ้นยุด และยังสัญญาว่าจะกลับมารับพวกเขาไป อยู่กับพระองค์ พวกสาวกจึงได้ออกไปประกาศข่าวนี้ โดยไม่กลัว อันตรายใดๆ บ้างก็ถูกต่อต้าน ถูกจับทรมาน ถูกฆ่าตายแต่พวก เขาก็ไม่หยุดยั้ง _เพื่อยืนยันถึงสัจธรรมที่พวกเขาเชื่อว่าเป็นความ จริงโดยเอาชีวิตเป็นเดิมพัน ยิ่งนับวันผู้คนติดตามพระองค์ก็มีมาก ขึ้น พระองค์ได้สถาปนาอาณาจักรของพระองค์ด้วยความรักที่สละ ได้แม้ชีวิตของพระองค์เอง ที่พวกเขาเชื่อว่าเป็นความจริง
 
 
 
 
แล้วเพื่อนมีโปรแกรมจะไปฉลอง อีสเตอร์ ที่ไหนอะเปล่าคร้า~ 
 
 
 
ขอให้ความสุขและ
 
ความมั้งคงจงอยู่กับท่าน
 
อาเมน ...

edit @ 21 Apr 2011 20:43:49 by Chun - Chan

Comment

Comment:

Tweet

nqKdsNkPzCMxbEDBkh 5751

#1 By VObNXjYsYcnXTlt (103.7.57.18|218.16.63.75) on 2012-12-08 02:26